Algemene Voorwaarden

Welkom in de webshop van Kabaal + Ko

Hier vindt u de uitleg over de werking van de Kabaal+Ko webshop.
Tevens staan hier de algemene verkoopvoorwaarden.

Kabaal+Ko
Dorpsstraat 46
4851 CM Ulvenhout
info@kabaal-en-ko.nl
Tel 076-5603234

Maandag      13.00 - 17.30
Dinsdag        10.00 - 17.30
Woensdag    10.00 - 17.30
Donderdag   10.00 - 17.30
Vrijdag           10.00 - 17.30
Zaterdag        10.00 - 17.00


NL32RABO0146.92.12.08
KvK : 555557783
BTW : NL.1400 22 028.BO1

Bestellen
Bestellen bij Kabaal+Ko gaat eenvoudig. U doorloopt de Online Store en zodra u een klaar bent klikt u op het winkelmandje, u kunt hier uw gegevens invullen en de betaling afronden.Betalen
Bij Kabaal+Ko kunt u veilig en gemakkelijk betalen via iDEAL, Creditcard
iDEAL is een gezamenlijk initiatief van Rabobank, ABN AMRO, ING Bank en Postbank. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
Random Reader bij Rabobank
SMS-Tan bij Postbank
e.dentifier bij ABN AMRO
Digipas bij SNS bank
Hoe werkt iDEAL?
Uitbreiding van Bankcontact en Visa volgt medio oktober 2014(is reeds actief)

Om uw bestelling af te rekenen, klikt u op het iDEAL logo. Kies hierna uw bank en u ziet daar dan de betaling al klaar staan. U ondertekent zoals u dat gewend bent bij Internetbankieren bij uw eigen bank. Een betaling met iDEAL wordt direct afgeschreven. Wij ontvangen online een bevestiging, zodat een snelle levering mogelijk is. Zijn er kosten verbonden aan het betalen met iDEAL?
U kunt bij ons gratis met iDEAL betalen. Creditcard Betalen met uw creditcard kunt u doen in de beveiligde betaalomgeving van Ogone. Hier kunt u gemakkelijk en veilig uw bestelling betalen. Ogone e-Commerce is de betaaloplossing die gebruikt wordt door duizenden commerciële websites online. Na uw bestelling klikt u op "Betalen". Hier krijgt u een overzicht met uw ordernummer en het totaalbedrag. U kiest hier uw creditkaart (Visa, Mastercard/Eurocard) Verder vult u hier uw creditcard gegevens in en klikt op “Betalen”. U wordt teruggeleid naar onze Online Store en u krijgt een bevestigingsmail van uw betaling.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van Kabaal+Ko
Tijdens de SALE en ACTIES gelden er andere voorwaarden dan normaal.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten
ls er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen Kabaal+Ko) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
Door het gebruik van de internetsite van Kabaal+Ko en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.


Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Kabaal+Ko zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Kabaal+Ko heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Kabaal+Ko is verstuurd c.q. gedaan.
Klant en Kabaal+Ko komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Kabaal+Ko gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.
De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje
Kabaal+Ko kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.Betaling
Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. Ideal, Visa, Mastercard of American Express. Betalingen dienen ten allen tijde door Ogone goedgekeurd te zijn alvorens Kabaal+Ko tot uitleveren overgaat.
Aflevering / Levertijd
Kabaal+Ko streeft ernaar om binnen 24 na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Kabaal+Ko is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
Kabaal+Ko zorgt voor bezorging per TNT Pakketpost of UPS. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Verzendkosten € 4,95.
Kabaal+Ko is niet verantwoordelijk voor door TNT post of bij UPS zoek geraakte bestellingen
Kabaal+Ko is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Kabaal+Ko gedragen
Verzendkosten bedragen voor Nederlandse en Belgische verzendingen €4,95

Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.

Ruilen en herroeping recht
Tijdens de SALE en ACTIES gelden er andere voorwaarden dan normaal. (Zie Home page)
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
Indien de Klant van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Kabaal Ko zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.

Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
1. Goederen niet binnen 3 dagen na levering zijn aangemeld.
2. Goederen na 7 dagen retour gestuurd worden.
3. Goederen beschadigd zijn door de klant.
4. De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
5. Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
6. De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 4,95 verzendkosten.
Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
Bij ruiling zal Kabaal+Ko eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. ( dit geldt niet in voor franco leveringen)
Artikelen met kortingen VANAF 40% kunnen niet worden geruild of teruggestuurd worden.

Overmacht
In geval van overmacht is Kabaal+Ko niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Voorraad
De voorraad van de webshop wordt realtime bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door Kabaal+Ko z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Kabaal+Ko zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten

Schadevergoeding
Kabaal+Ko kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Kabaal+Ko. Kabaal+Ko verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kabaal+Ko en de Klant is Nederlands recht van toepassing. waarin de wet kopen op afstand is opgenomen
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien Kabaal+Ko daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Kabaal+Ko of de Klant. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.
Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice;
veel shop plezier.

info@kabaal-en-ko.nl
Kabaal+Ko
Dorpstraat 46
4851CM Ulvenhout


Retouren kunnen gestuurd worden naar:
Kabaal+Ko
Dorpstraat 46
4851 CM Ulvenhout
o.v.v. "retournummer" 

Navigatie